“Akik ismernek, azok tudják, hogy számomra a borászat hivatás, hitvallás. Az életem! Egri borász vagyok és az is maradok. Ide köt minden. Ismerem a környék minden rezdülését, szürettől szüretig azért dolgozom, hogy a Bükk déli lankáinak szőlőtőkéi a legjobbad adhassák magukból.

A felhők lassan elhaladnak és a nap újra kisüt!” – vallja Vincze Béla.

Mész-hegy
Eger határában az Eged-hegytől délre a környezetéből kiemelkedő domb. Magassága 332 méter. Különleges adottságai teszik alkalmassá arra, hogy a borászat számára kiemelt termőhelyként művelésbe vonják. Dőlésszöge 10-15 %.
Biogazdálkodásra rendezkedtek be ezen a területen, meghagyva a természetes talajtakarót ahol csak lehetséges volt. Különleges adottsága a Magyarországon egyedülálló klíma. A botanikusok besorolása szerint: szubmediterrán szárazulat! Ilyen jellegű növénytársulások legközelebb az adriai tenger partján Horvátországban találhatóak. Jellemző növényei: körteberkenye, árvalányhaj, molyhos tölgy.
A Mész-hegy a népi elnevezéstől eltérően a meszes kőzettől távol áll. Ugyanis egy kis vulkán, amely dél – dél-kelet irányban folyt meg. A hegy tetején még a lávaforrás kemény kőzete palás szerkezetbe rendeződve található. Ebből épültek a régieknek menedéket nyújtó kis kunyhók. Világosszürke-fehér színe miatt kaphatta tévedésből a Mész-hegy nevet. A hegy közepétől lefelé a kőzet puha, a borvidékre jellemző – a vulkáni hamuból kialakult klasszikus riolittufa altalaj és egyre több agyagbemosódás tapasztalható!

Talaj:
Barna erdőtalaj, a környezeténél nagyobb mésztartalommal, a magasabb részeken jelentős mennyiségű andezit-tufával; jellege: köves

Ádám-tető
Egerszólát határában a történelmi borvidéken egy kiváló minőségű dűlő. Kitettsége, domborzati viszonyai, enyhe déli lejtése, kissé köves jellege emelik ki a környezetéből.

Talaj:
Barna erdőtalaj, a felszín alatt tufás, alsó részein köves

Préda-hegy
Egerszólát határában a történelmi borvidéken egy kiváló minőségű dűlő. Kitettsége, domborzati viszonyai emelik ki környezetéből. A Dél-délnyugati dombtetőn (fennsík) kedvező a széljárás és a nap is körbesüti a szőlőt. Kedvezőek a klimatikus adottságok a túlérésben szüretelésre.

Talaj:
Barna erdőtalaj.

Kistó-völgy
Déli, délnyugati fekvésű dombtető Egerszólát mellett, változatos talajösszetétellel

Talaj:
Barna erdőtalaj, nyirok vegyesen fordul elő a területen, a felszínen több helyen is megjelenik a riolittufa jelzőkőzete ritkán sárga jellemzően fehér színnel.

Ortás-tető
Egerbakta határában déli fekvésű dombtető, egységes talajszerkezettel, kitűnő kitettséggel

Talaj:
Barna erdőtalaj.

Borda-hegy
Déli, délkeleti fekvésű 7,1 ha-os ültetvény Szomolya mellett, 2-3%-os enyhe lejtőn. Talaja összetett, változatos, ásványi anyagokban jól ellátott.

Talaj:
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj, agyagos vályog, néhol kavicsos, a felső réteg néhol vékonyabb és alatta tömör riolittufa található.

Nagyvölgy-dűlő
Kiváló minőségű teljesen déli fekvésű, enyhe lejtésű 0,9 ha-os dűlő Andornaktálya mellett, melyre a borászat hosszú távon számít. A jelenleg ültetvényben lévő Tramini fajta valószínűleg leváltásra kerül.

Talaja:
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj, nagyon vékony rétegben. Alatta átlagosan 0,5-1,0 méter mélyen összefüggő riolittufa réteg húzódik.